artykuły

Partnerzy

Jestem doktorem nauk biologicznych w zakresie biofizyki z dogłębną edukacją w obszarze dietetyki klinicznej i sportowej.
Wykorzystuję naukę, żeby poprawić zdrowie i życie moich pacjentów.
Dr (PhD, EMBA) Piotr Kaczka

Jestem doktorem nauk biologicznych w zakresie biofizyki z dogłębną edukacją w obszarze dietetyki klinicznej i sportowej.
Wykorzystuję naukę, żeby poprawić zdrowie i życie moich pacjentów.
Dr (PhD, EMBA) Piotr Kaczka